اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

قوانین امتحانات 

دانشجوی گرامی:

«شرکت در آزمون پایان ترم منوط به تکمیل پرونده ی آموزشی و تسویه حساب مالی  تا 13 خرداد ماه خواهد بود. »

«به دانشجویانی که نسبت به تکمیل پرونده ی آموزشی و تسویه حساب مالی تا زمان مقرر خود اقدام ننموده اند اجازه ی شرکت در آزمون داده نخواهد شد و عواقب این امر بر عهده شخص دانشجو خواهد بود»

***امتحانات طبق برنامه امتحانی کارت ورود به جلسه  و در راس زمان مقرر آزمون، برگزار می گردد.***

«شروع امتحانات از روز شنبه مورخ 16دی  ماه خواهد بود و دانشجویان برای  دریافت کارت ورود به جلسه می توانند از روز چهارشنبه 13 دی ماه  به  پرتال دانشجویی خود مراجعه نموده و در قسمت گزارش ها نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. »

«حضور دانشجو در جلسه ی آزمون با کارت ورود به جلسه ی آزمون ممهور به مهرهای  اداره آموزش و امور مالی و کارت شناسایی معتبر امکانپذیر می باشد. »

*** پس از برگزاری آزمون امکان حذف درس وجود ندارد ***

 ***عدم حضور دانشجو در روز و ساعت مقرر جلسه آزمون به منزله غیبت درامتحان درس و اخذ نمره صفر خواهد بود.***

***استفاده از تلفن همراه در جلسه ی آزمون به منزله تخلف بوده و طیق آیین نامه انضباطی برخورد می گردد.***